Download gratis pijn monitorOorzaken pijn

 

Oorzaken van uw pijn

Iedereen ervaart pijn anders. Maar één ding is zo goed als zeker. Wanneer u pijn heeft, kan er iets mis zijn. Er zijn 3 soorten pijn te onderscheiden:

  • Acute pijn
  • Chronische pijn
  • Zenuwpijn (ook wel neuropathische pijn genoemd)

 

Acute pijn

Acute pijn is kortstondige pijn en waarschuwt voor een ziekte of voor een bedreiging voor het lichaam. Bijvoorbeeld pijn bij wonden, infecties, brandwonden of ander letsel. Acute pijn helpt u om uw lichaam te beschermen. Immers, als u acute pijn heeft dan komt u in actie en laat u uw wond verzorgen.

Acute pijn is tijdelijk. Van acute pijn kunt u maximaal 12 weken last hebben, afhankelijk van de oorzaak. De pijn verdwijnt wanneer de oorzaak verholpen is of uw wonden correct behandeld zijn.

Maak uw pijn bespreekbaar met uw arts via de pijn vragenlijst

 

Chronische pijn

Pijn die aanhoudt nadat de wond met succes behandeld is of al genezen is, heet chronische pijn. Deze aanhoudende, langdurige pijn kan grote lichamelijke en emotionele gevolgen hebben die het dagelijkse leven oncomfortabel en moeilijk maken.

Chronische pijn kan optreden bij kanker, artritis of rugproblemen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ervaart u chronische pijn? Bespreek dit met uw behandelend arts. De pijn vragenlijst helpt u om uw arts inzicht te geven in uw pijn. Hij kan u daardoor beter adviseren over een geschikte behandeling voor uw pijnklachten.

 

Zenuwpijn

Zenuwpijn is ook aanhoudende pijn. Deze pijn ontstaat uit een zenuwbeschadiging, waardoor uw lichaam foute pijnprikkels naar de hersenen zendt. Zenuwpijn wordt ook neuropathische pijn genoemd. Zenuwpijn richt zich op grotere delen van het lichaam, maar kan zich ook op een specifieke plek voordoen. Dan spreken we van lokale neuropathische pijn.

Wanneer u last heeft van zenuwpijn kan de pijn vragenlijst u helpen om de arts een beter inzicht te geven in de pijn die u ervaart. Bespreek de vragenlijst met uw arts, zodat hij u beter van advies kan voorzien.

 

Lokale neuropathische pijn (LNP)

Zenuw pijn is in ongeveer 60% van de gevallen plaatselijk** Vooral mensen met chronische pijn na een gordelroosinfectie na een operatie of diabetische polyneuropathie ervaren deze pijn .** Ze beschrijven deze lokale neuropathische pijn (LNP) vaak als schietend, brandend, stekend of als een elektrische schok. Lokale neuropathische pijn kan zich ook uiten in symptomen van allodynie en hyperalgesie.+

Allodynie ontstaat wanneer een normaal niet pijnlijke prikkel – bijvoorbeeld een lichte aanraking of kleding die over de huid schuurt – pijnlijk wordt. Wanneer een lichte/zachte pijnprikkel ernstige pijn veroorzaakt, is er sprake van hyperalgesie.

Een correcte en vroege diagnose is cruciaal om de juiste behandeling te vinden en de symptomen van LNP te verzachten. Het is daarom belangrijk dat u uw symptomen zo gedetailleerd mogelijk omschrijft bij uw arts. De pijn vragenlijst helpt u daarbij.

De ‘Mijn pijn vragenlijst’ op deze website is een zeer nuttig middel voor uw arts bij het bepalen van de correcte diagnose van uw pijn. Vul de vragenlijst in, druk de resultaten af en neem deze mee naar uw arts.

Belangrijk: De informatie op deze pagina kan geen vervanging zijn voor het advies van een gezondheidszorgspecialist aan een patiënt. Alleen een gezondheidszorgspecialist kan beslissen welke diagnose en behandelingsopties het beste zijn voor de patiënt in kwestie.

** Mick G et.al. Pain Management 2012;2(1):71-77.

+ Rehm S et al. Curr Med Res Opin 2010;26(7):1607-19.